Home

Johan sverdrup feltet utbygging

Kværner og amerikanske KBR har sikret seg en milliardkontrakt i utbyggingen av Johan Sverdrup-feltet. Feltet er et av de fem største oljefeltene som noen gang er funnet på norsk sokkel Nylig sendte Statoil ut forslag til program for konsekvensutredning for utbyggingen av Johan Sverdrup-feltet på høring. Dette er en del av prosessen som skal ende i en plan for utbygging og drift (PUD) for første del av Johan Sverdrup-feltet, som Statoil vil legge frem for myndighetene i første kvartal 2015 Johan Sverdrup-feltet er blant de fem største oljefeltene på norsk sokkel. Plattformene skal drives med elektrisk kraft fra land. Utbyggingen av feltet er blitt karakterisert som selve redningen for norsk oljeindustri, som fikk seg en skikkelig trøkk da oljeprisen sank

Johan Sverdrup-feltet - Siste nytt - NR

Johan Sverdrup-feltet har en beregnet levetid på 50 år, og vil skape store verdier for samfunnet og partnerne. Fase 1 Omfatter utbygging av fire plattformer, tre undervannsinstallasjoner for vanninjeksjon, kraft fra land, eksportrørledninger for olje (Mongstad) og gass (Kårstø) Utbyggingen av Johan Sverdrup-feltet skjer i to faser. Plan for utbygging av fase to ble godkjent av norske myndigheter i mai 2019. Fase to inkluderer bygging av en ny prosessplattform (P2) som blir den andre av denne typen på feltsenteret. Når denne er installert, vil feltet være komplett med fem plattformer Johan Sverdrup-feltet ligger på Utsirahøgda, sammen med feltene Ivar Aasen, Gina Krog og Edvard Grieg. En felles områdeløsning med kraftforsyning fra land skal etableres for alle disse feltene. Den skal være på plass senest i 2022

Johan Sverdrup-feltet er et oljefelt (såkalt elefantfelt) i Nordsjøen.Det ligger på Utsirahøyden i Nordsjøen, 140 kilometer vest for Stavanger. Feltet ble påvist i 2010 av oljeselskapet Lundin, og ble satt i drift i oktober 2019.Det er planlagt 40 års drift. Det er det tredje største oljefeltet målt i reserver på norsk sokkel, etter Ekofisk og Statfjord Johan Sverdrup er et olje- og gassfelt i Nordsjøen, 140 kilometer vest for Stavanger. Feltet er blant de tre største oljefeltene på norsk sokkel. Produksjonsstart var 5. oktober 2019. Feltet er oppkalt etter tidligere statsminister Johan Sverdrup. Feltet ligger i blokkene 16/2, 16/3, 16/5 og 16/6. Havdypet i området er 110-120 meter

Slik kan Johan Sverdrup-feltet se ut i 2025 - Tu

Planen er at endelig investeringsbeslutning og innlevering av plan for utbygging og drift av Johan Sverdrup-feltet skal leveres i andre halvår 2018. Produksjonsstarten for feltet skal skje i 2022 Johan Sverdrup-feltet ligger i Nordsjøen, 155 kilometer vest for Karmøy. Vanndybden i området er 110-120 meter. Funnet dekker et areal på omtrent 200 kvadratkilometer. Johan Sverdrup-feltet inneholder 2,7 milliarder utvinnbare fat oljeekvivalenter, og vil på det meste produsere 660 000 fat olje per dag Johan Sverdrup-feltet er en pionér innen bruk av ny digital teknologi som hjelper oss med å øke sikkerheten, redusere kostnadene, maksimere avkastningen og redusere utslippene. For eksempel har vi Echo, vår digitale tvilling som lar arbeidstakere utforske alle detaljene på plattformene i en virtuell digital modell ved hjelp av Microsoft 3D Hololens-teknologi Produksjonen fra Johan-Sverdrup-feltet startet allerede 5. oktober. Dette var over to måneder tidligere enn forventet, og flere titalls milliarder kroner under det budsjettet som ble lagt til grunn i Plan for utbygging og drift (PUD) i 2015. LES OGSÅ: Statsministerens tale på åpningen av Johan Sverdrup-feltet Reduserer investeringskostnadene. Investeringskostnadene fortsetter å vise en positiv utvikling på Johan Sverdrup-feltet. Nåværende estimat for første fase er beregnet til 99 milliarder kroner, en reduksjon på 24 milliarder kroner siden plan for utbygging og drift, skriver Statoil i en pressemelding

Grønn symbolpolitikk | NY TID

Sverdrup PUD og status norsk sokkel Prop. 114 S (2014-2015) Norges største industriprosjekt - utbygging og drift av Johan Sverdrup-feltet med status for olje- og gassvirksomhete I dag kom planen for utbygging og drift av gigant-oljefeltet Johan Sverdrup i Nordsjøen. - Oljen og gassen i feltet tilsvarer over 16 år med norske klimagassutslipp. Dette kan vi ikke bygge ut, sier Lars Haltbrekken, leder i Naturvernforbundet Klimaaktivist Greta Thunberg langer ut mot utbyggingen av det norske oljefeltet Johan Sverdrup. Hun burde heller hylle feltet, mener olje- og energiministeren. På Twitter lenker Thunberg til en Financial Times-artikkel , der blant annet Equinors konserndirektør for utvikling og produksjon Norge, Arne Sigve Nylund, uttaler at «vi har felt her som vil produsere i minst Myndighetene ga 15. mai den formelle godkjenningen til andre fase av utbyggingen av gigantfeltet Johan Sverdrup. Byggingen av feltets plattform nummer 5 starter i Haugesund. Et bredt flertall på Stortinget ga for drøye to uker siden sin tilslutning til rammene for denne andre fasen av utbyggingen gjennom behandlingen av PUD (Plan for utbygging og drift) Johan Sverdrup ligger på Utsirahøgda i Nordsjøen, 65 kilometer nordøst for Sleipner-feltet. Vanndybden i området er 110-120 meter. Johan Sverdrup ble påvist i 2010, og plan for utbygging og drift (PUD) for fase I ble godkjent i 2015

Behandler utbyggingsplanen for Johan Sverdrup. 13.02.2015 I dag, 13. februar, ble plan for utbygging og drift (PUD) for Johan Sverdrup overlevert olje- og energiminister Tord Lien. ODs Nina Skram Gil tar imot PUD-dokumentene fra Tor-Arne Kongsgård i Statoil Selskapet er nest største eier i feltet etter Equinor. - Det er ikke mer enn 9 år siden vår leteavdeling fant gigantfeltet, og nå ser vi feltsenteret satt i produksjon ute i havet. - Det er bortimot så raskt det lar seg gjøre med et så enormt prosjekt, skriver Færøyvik. Johan Sverdrup-feltet ble godkjent i 2015

Utbyggingen av Johan Sverdrup-feltet er i gan

Min tilslutning til utbygging av Johan Sverdrup-feltet er et uttrykk for at jeg ønsker å sikre ungdom en verdig framtid der skole, høyere utdanning og sykehus fortsatt er gratis Stortinget har behandlet Regjeringens forslag om utbygging og drift av Johan Sverdrup-feltet, samt melding om status for olje- og gassvirksomheten. - Johan Sverdrup-feltet er det største oljefeltet som er funnet på norsk sokkel på tiår. Når oppstartsfasen er gjennomført og produksjonen er på platå, vil feltet alene stå for anslagsvis en fjerdedel av norsk oljeproduksjon. - For. Johan Sverdrup. Johan Sverdrup-feltet ligg på Utsirahøgda i den midtre delen av Nordsjøen, 65 kilometer nordaust for Sleipner. Havdjupna i området er 110-120 meter. Johan Sverdrup blei påvist i 2010, og plan for utbygging og drift (PUD) for fase I blei godkjent i 2015 Johan Sverdrup-feltet, Nordsjøen: Ett år og noen måneder gjenstår før Johan Sverdrup-feltet etter planen skal være i produksjon mot slutten av 2019. Med to plattformer på plass begynner feltsenteret å ta form. Stigerørsplattformen, den største av i alt fire, ble installert i Nordsjøen i april. I juni ble boreplattformen løftet på plass av verdens største løftefartøy i ett. Johan Sverdrup-feltet er den største feltutbyggingen på norsk sokkel siden 1980-tallet. På det meste vil feltet produsere opp til 660.000 fat pr. dag, opplyser Equinor. Ifølge selskapets beregninger vil feltet gå i pluss så lenge oljeprisen holder seg over 20 dollar. Mandag morgen var oljeprisen 75,7 dollar fatet

Når feltet har nådd den forventede produksjonen på 690 000 fat per dag i 2022 vil det utgjøre rundt 30 prosent av hele den norske petroleumsproduksjonen. Johan Sverdrup vil bli bygget ut i flere faser, første fase består av et feltsenter med fire plattformer forbundet med broer Johan Sverdrup-feltet er den største feltutbyggingen på norsk sokkel siden 1980-tallet. På platå vil feltet produsere opp til 660.000 fat per dag, opplyser Equinor. Selv med en oljepris ned mot 20 dollar vil feltet gå i balanse, ifølge selskapets beregninger. Utbyggingen er i rute så langt Oljeproduksjonen på Johan Sverdrup skal drives med strøm fra land. Det gjør at feltet vil produsere olje med betydelig lavere CO₂-utslipp enn det som er vanlig: Mens Johan Sverdrup slipper ut 0,67 kg CO₂ pr. produsert fat, er snittet i verden på 17 kg. - Derfor spiller det en rolle hvilken olje som produseres Jubel for Johan Sverdrup-olje - to måneder før planen. Produksjonsoppstart mer enn to måneder før planlagt, og en utbygging som ble 40 milliarder kroner billigere enn anslått. Johan Sverdrup-feltet er allerede en økonomisk suksess Statoil, Lundin og oljeselskapet Det Norske i Trondheim utsetter avgjørelsen om hvordan Johan Sverdrup-feltet skal bygges ut til neste år

Klargjøre fase 2 av Johan Sverdrup-utbyggingen - equinor

 1. Johan Sverdrup-utbygging:Kan gi 51.000 årsverk Johan Sverdrup-feltet vil gi store inntekter og bli blant et av de mest lønnsomme industriprosjektene for Norge de neste tiårene. melder Statoil
 2. ister Tord Lien. Dette er en stor dag. Vi leverer PUD for det største oljefunnet på norsk sokkel siden 1980- tallet
 3. Johan Sverdrup-utbygging endelig vedtatt fredag 13. februar 2015-Vi er svært tilfreds med at utbyggingen av Johan Sverdrup-feltet endelig er vedtatt. Det viktigste nå er at det ikke kom en utsettelse, sier nestleder i Industri Energi, Frode Alfheim
 4. Johan Sverdrup-feltet enda mer lønnsomt enn antatt Jeg er stolt av at vi i Norge klarer å levere en utbygging som omfatter hele 150.000 årsverk, langt under kost og raskere enn planlagt
 5. De forventede utvinnbare reservene i Johan Sverdrup er 2,7 milliarder fat oljeekvivalenter. Når feltet er i gang for fullt er det ventet en produksjon på opp mot mot 660.000 fat olje per dag. Ifølge meldingen vil balanseprisen, etter hele feltet er bygd ut, være på under 20 dollar per fat
 6. Det opplyser Equinor i en pressemelding. 169 ansatte i oljesektoren er tatt ut i streik, og 43 av dem jobber på Johan Sverdrup-feltet, som er Norges mestproduserende oljefelt. - Produksjonen.

I Planen for utbygging og drift (PUD) for Johan Sverdrup fase 2 inngår også tiltak for å legge til rette for kraft fra land til Utsirahøyden i 2022, i henhold til betingelsene for PUD fase 1. Utslippsbesparelsene fra Johan Sverdrup-feltet anslås til 460.000 tonn CO2 i året, som tilsvarer utslipp fra 230.000 personbiler hvert år Fakta om Johan Sverdrup: Johan Sverdrup er blant største oljefunnene i norsk sokkels historie, trolig blant topp fem oljefelt. Beliggende på Utsirahøyden i Nordsjøen, 155 km rett vest for Stavanger. Johan Sverdrup er et oljefelt bestående av 95% olje og 5% rikgass. Ressursestimatet for hele feltet er mellom 1,8 og 2,9 milliarder fat. «Hvis den pågående streiken på norsk sokkel fortsetter til 14. oktober, må Johan Sverdrup-feltet i Nordsjøen stenge produksjonen inntil videre», skriver Equinor i en pressemelding onsdag kveld. Ifølge selskapet er årsaken at det ikke er nok personell som kan jobbe på feltet. Streiken i.

Johan Sverdrup Aker BP AS

De forventede utvinnbare reservene i Johan Sverdrup er 2,7 milliarder fat oljeekvivalenter. - Med utbyggingen av Sverdrup-feltet har norsk oljeindustri gjennomført en ny industriell bragd. Jeg er stolt av at vi i Norge klarer å levere en utbygging som omfatter hele 150.000 årsverk, langt under kost og raskere enn planlagt Johan Sverdrup-feltet er elektrifisert, og det er med på å sørge for at feltet har en av verdens laveste utslipp under utvinningen. Totalt forventes det at Johan Sverdrup bil gi en produksjonsinntekt på 1.430 milliarder kroner over de kommende 50 årene Statoil melder at verdien av Johan Sverdrup-feltet øker etter at investeringskostnadene fortsetter å vise en positiv utvikling, samtidig som ressursanslaget og kapasitet øker Johan Sverdrup er blant de fem største oljefeltene på norsk sokkel. Med forventede ressurser på 1,7 - 3,0 milliarder fat olje vil feltet være et av de viktigste industriprosjektene i Norge de neste 50 årene. Utbygging og drift av feltet vil gi inntekter og sysselsetting til nye generasjoner. Feltet skal i første fase bygges ut med fire.

På Johan Sverdrup feltet vil det være enda lavere utslipp og helt nede i 0.67 kilo CO2 fordi plattformen drives med strøm fra land som igjen er fra vannkraft. Det er regnet til ca 80-90 % mindre CO2 på dette feltet sammenlignet med en standard utbygging som bruker gassturbiner.. Johan Sverdrup-feltet. Godkjennelsen ble gitt med vilkår om at rettighetshaverne på Johan Sverdrup-feltet senest i 2022 skal etablere en områdeløsning for kraft fra land, som skal dekke hele kraftbehovet til feltene Johan Sverdrup, Edvard Grieg, Ivar Aasen og Gina Krog. Anleggskonsesjon for omformeranlegg og sjøkabel ble gitt av OED 06.07.201 Plan for utbygging og drift (PUD) av Fase 1 av Johan Sverdrup-prosjektet ble overlevert i 2015, og siden den gang har prosjektet redusert kostnadene betraktelig. - På denne tiden i fjor framskyndet vi den forventede produksjonsstarten på Johan Sverdrup til november 2019

Johan Sverdrup ligger på Utsirahøgda i den midtre delen av Nordsjøen, 65 kilometer nordøst for Sleipner-feltene. Vanndybden er 115 meter. Johan Sverdrup ble påvist i 2010, og plan for utbygging og drift (PUD) for fase I ble godkjent i 2015 Johan Sverdrup er den største feltutbyggingen på norsk sokkel siden 1980-tallet. Oppstart av andre byggetrinn er planlagt i fjerde kvartal 2022, og vil øke produksjon fra feltet fra 440.000 fat olje per dag til 660.000 fat per dag. Byggetrinn to har en investeringskostnad på 41 milliarder kroner Feltutbygginger. 14.01.2016 I 2015 ble fire nye felt satt i produksjon på norsk kontinentalsokkel, alle i Nordsjøen. Myndighetene godkjente fire planer for utbygging og drift (PUD), mot kun én i 2014. De fire nye produserende feltene er Statoil-opererte Valemon, Det norske-opererte Bøyla, BG-opererte Knarr og Lundin-opererte Edvard Grieg

Johan Sverdrup - Johan Sverdrup - statoil

- Johan Sverdrup-feltet er et stjerne-eksempel på mulighetene og verdiene som kan ligge i utforskning av modne petroleumsprovinser på sokkelen, sier Ingrid Sølvberg, direktør for Utbygging og drift i Oljedirektoratet i meldingen Når feltet når topproduksjon, vil det stå for rundt en tredel av all oljeproduksjon i Norge og levere svært verdifulle fat med rekordlave utslipp, sier konsernsjef Eldar Sætre i Equinor. Johan Sverdrup forventes å gi produksjonsinntekter på mer enn 1.400 milliarder kroner, hvorav mer enn 900 milliarder kroner til den norske stat og samfunn Dersom partene i den pågående sokkelstreiken ikke finner en løsning, kan Johan Sverdrup-feltet i Nordsjøen måtte stanse produksjonen kommende onsdag. Det opplyser Equinor i en pressemelding. 169 ansatte i oljesektoren er tatt ut i streik, og 43 av dem jobber på Johan Sverdrup-feltet, som er. Oljemessa startet med at konsernsjef Eldar Sætre og konserndirektør Margareth Øvrum i Equinor - tidligere Statoil - presenterte Johan Sverdrup-feltet som er under utbygging

I meldingen heter det at Equinor øker verdianslagene på det gigantiske Johan Sverdrup-feltet i Plan for utbygging og drift (PUD) for fase to fra mellom 2,1 og 3,1 milliarder fat oljeekvivalenter til mellom 2,2 og 3,2 milliarder fat oljeekvivalenter, med et forventet estimat på 2,7 milliarder fat Johan Sverdrup forventes å gi produksjonsinntekter på mer enn 1.400 milliarder kroner, hvorav mer enn 900 milliarder kroner til den norske stat og samfunn. De forventede utvinnbare reservene i Johan Sverdrup er 2,7 milliarder fat oljeekvivalenter. - Med utbyggingen av Sverdrup-feltet har norsk oljeindustri gjennomført en ny industriell bragd 13. februar overleverte operatør Statoil plan for utbygging og drift (PUD) for Johan Sverdrup-feltet til Olje- og energidepartementet. PUD for Norges største industriprosjekt er nå under behandling, og tirsdag 12. mai kalte Stortingets Energi- og miljøkomite inn til høring Dersom partene i den pågående sokkelstreiken ikke finner en løsning, kan Johan Sverdrup-feltet i Nordsjøen måtte stanse produksjonen kommende onsdag

Aktivitet på feltene - Norskpetroleum

Vår erfaring og kompetanse passer meget godt med de mange utfordringene som gjelder for en faset utbygging av Johan Sverdrup feltet. Dette er en videreføring av det gode arbeidet som er utført i tidligere prosjektfaser og gir oss muligheten til ytterligere å støtte Equinor og partnerne i utformingen av felt arkitekturen og undervannsløsninger for det største oljefunn på norsk sokkel. Les også: Streiken kan stenge Johan Sverdrup-feltet. Planen for utbygging og drift (PUD) for første fase av Johan Sverdrup-utbyggingen fastsatte en ambisjon om produksjonsstart i slutten av desember 2019. Etter at PUD ble godkjent i august 2015,. 7. januar ble Johan Sverdrup-feltet offisielt åpnet av statsminister Erna Solberg. Produksjonen startet allerede 5. oktober, over to måneder tidligere enn forventet, og flere titalls milliarder kroner under det budsjettet som ble lagt til grunn i Plan for utbygging og drift (PUD) i 2015

Video: Johan Sverdrup-feltet - Wikipedi

Johan Sverdrup - petroleumsfelt - Store norske leksiko

Johan Sverdrup: - Pengemaskinen er i gang, Dette er mer enn to måneder tidligere og 40 milliarder kroner lavere enn opprinnelige estimat i Plan for utbygging og drift. - Produksjonsstart fra Johan Sverdrup er en milepæl for Equinor, Johan Sverdrup-feltet bygges ut i to faser Johan Sverdrup-feltet utvikles i to faser. Fase II av Johan Sverdrup-utbyggingen ble godkjent av norske myndigheter i mai 2019, og har en forventet produksjonsstart i 4. kvartal 2022. Johan Sverdrup-partnerskapet består av operatøren Equinor, og partnerne Lundin Norge, Petoro, Aker BP og Total. Aker BPs eierandel i feltet er på 11,57 prosent Johan Sverdrup er et av de fem største oljefeltene på norsk sokkel. - Vi forventer at ressursene vil utgjøre 2,1-3,1 milliarder fat olje. Med dette resultatet blir feltet et av de viktigste industriprosjektene i Norge de neste 50 årene, forteller Anders Rein Produksjonen på Johan Sverdrup-feltet fortsetter som normalt til tross for at 43 medlemmer av fagforeningen Lederne ble tatt ut i streik onsdag morgen 2. november 2020 kl 19-0: Skyet, Temperatur 10, 0 mm, Liten kuling, 11 m/s fra ves

Johan Sverdrup forventes å gi produksjonsinntekter på mer enn 1.400 milliarder kroner, hvorav mer enn 900 milliarder kroner til den norske stat og samfunn, sier Equinors konsernsjef Eldar Sætre. De forventede utvinnbare reservene i Johan Sverdrup er 2,7 milliarder fat oljeekvivalenter, og feltet forventes å produsere opp mot mot 660.000 fat olje per dag når det produserer for fullt Johan Sverdrup-feltet enda mer lønnsomt enn antatt. Den første synlige delen av oljefeltet Johan Sverdrup kom på plass i fjor sommer. Siden planen for utbygging og drift ble godkjent i februar 2015 er investeringsestimatet for første fase redusert med over 28 prosent,. Johan Sverdrup i produksjon Produksjonen ved Johan Sverdup-feltet startet lørdag, to måneder tidligere enn planlagt. Produksjonen ved gigantfeltet Johan Sverdrup startet lørdag Johan Sverdrup-direktører: Øyvind Reinertsen fra Statoil (t. h.) og Jan Terje Mathisen fra Petoro gleder seg over nye muligheter. Foto: Kjell Jørgen Holbye For å sette Johan Sverdrup i perspektiv: Etter at det i 2011 ble klart at funnene i prospektene Avaldsnes og Aldous utgjorde ett sammenhengende felt, fremstod det som det største offshorefunnet i verden på den tiden Det nye Johan Sverdrup-feltet skal stå for omtrent en tredel av den samlede norske oljeproduksjonen. Feltet skal produsere olje de neste 50 årene, skriver NRK.. Seniorforsker Asbjørn Torvanger ved klimaforskningsinstituttet Cicero har beregnet hvor store de totale utslippene fra det nye feltet kommer til å være

Johan Sverdrup-feltet skal koste mindre og produsere mer

Ingen av de planlagte oljefeltene på norsk sokkel har blitt offer for oljebremsen ennå, men med dagens oljepris på 40 dollar er de 18 feltene utenom Johan Sverdrup ikke verdt utbyggingen, ifølge beregninger Stortinget vedtok torsdag 18. juni plan for utbygging og drift (PUD) av Johan Sverdrup-feltet i Nordsjøen. Vedtaket innebærer at Gassco blir operatør og ansvarlig for teknisk drift av den 156 km lange rørledningen mellom Sverdrup-feltets stigerørsplattform og Statpipe rikgass-rørledning

HAUGESUND: To av fire plattformer til første utbygging av det gigantiske Johan Sverdrup-feltet i Nordsjøen lå denne uken ved Aibel-verftet i Haugesund. Boreplattformen, bak til venstre, skal ut i Nordsjøen i sommer. Stigerørsplattformen, her ved to av tre moduler, blir installert offshore i helgen. Foto: Jan Arne Wold, Statoi Statoil har økt produksjonskapasiteten og effektivisert utbygging og drift av gigantfeltet Johan Sverdrup. Feltet inneholder også mer ressurser enn tidligere regnet med. Investeringskostnadene for første fase er redusert med 24 milliarder kroner, til 99 milliarder kroner, siden første plan for utbygging og drift av feltet

Gigantfeltet Johan Sverdrup skal på høring. Publisert: 03.11.2014 08:24. Sist endret: 03.11.2014 17:09. Statoil anslår at den første utbyggingsfasen av Johan Sverdrup-feltet kan gi 51.000 årsverk og en samlet inntekt på 1.350 milliarder kroner over 50 år Statoil skal i februar 2015 levere plan for utbygging og drift (PUD) av Johan Sverdrup-feltet. Tilhørende konsekvensutredning er nå sendt på høring. I den forbindelse har Agenda Kaupang bidratt med data og faglige vurderinger som skal inngå i prosjektets konsekvensutredning for fase 1 av utbyggingen Johan Sverdrup er kanskje verdens beste felt hva gjelder sikkerhet, miljø, oppetid og inntekter pr fat. Feltet er forventet å generere ca 1 300 milliarder i inntekter i sitt 50 årige livsløp, hvor ca 1000 milliarder går tilbake til fellesskapet. Hva gjelder arbeidsplasser vil ca 3 500 mennesker ha jobb tilknyttet feltet de neste 50 årene

Johan Sverdrup - høy verdiskaping og rekordlave utslipp

Sverdrup-feltet offisielt åpnet - regjeringen

Men Johan Sverdrup-feltet koster. Trolig blir prislappen på første utbyggingsfase på mellom 100 og 120 milliarder kroner. Feltet vil kunne produsere mellom 315.000 og 380.000 fat olje per dag. - Vi planlegger utbygging trinn for trinn, sier Nylund. Full utbygging vil koste mellom 170 og 220 milliarder kroner, tror Statoil Johan Sverdrup Feltet Animasjon ProdRyko. Loading... Unsubscribe from ProdRyko? Johan Sverdrup on stream: The project from A to Z - Duration: 3:28. Equinor 32,292 views

Oppdraget. Lundin Norway AS ønsket, som partner i Johan Sverdrup-feltet, å vurdere ulike konseptløsninger før konseptvalget ble tatt. Hovedlinjene i konseptet var trukket, men godt dokumenterte forbedringer var fortsatt mulig å få med i konseptet OLJEKAMP: Det nye og gigantiske Johan Sverdrup-feltet blir angrepet av De Grønne. Et bredt flertall i Stortinget vedtok plan for utbygging og drift (PUD) for Johan Sverdrup i 2015 Unitiseringsavtalen for Johan Sverdrup-feltet, som omtales som Norges største industriprosjekt i nyere tid, ble godkjent 20. august 2015 av Olje- og energidepartementet. Selmer har bistått Lundin, som nå er nest største eier i gigantfeltet, i forhandlingene de siste to årene

Øker verdien av Johan Sverdrup-feltet - E2

Sverdrup PUD og status norsk sokkel Prop

E24-podden besøker gigantfeltet Johan Sverdrup: – Dette erDebatt: Klima - Sverdrup sikrer Norges framtid - Dagbladet- En historisk dag for Norge - regjeringenSverdrup-partnerne forhandler til siste stund - Energi - E24ONS-start i Sverdrup-rus | Maritimt Magasin

- For Lundin er Johan Sverdrup rett og slett en fantastisk historie, skriver Færøyvik i en e-post til E24. Selskapet er nest største eier i feltet etter Equinor. - Det er ikke mer enn 9 år siden vår leteavdeling fant gigantfeltet, og nå ser vi feltsenteret satt i produksjon ute i havet Partnerne bak Johan Sverdrup er enige om å anbefale at Statoil blir operatør i alle feltets faser. Feltet vil bli bygget ut med et feltsenter som legger til rette for tilkopling av ulike innretninger gjennom utbyggingens ulike faser. En slik integrert løsning skal sikre en effektiv utbygging og drift av feltet Johan Sverdrup vil i løpet av sine 50 års levetid produsere et anslått volum på mellom 1,8 og 2,9 milliarder fat oljeekvivalenter, herav ca. 95 % olje og ca. 5 % rik gass. Kostnadene for utbygging av fase 1 er fortsatt beregnet til et sted mellom 100 og 120 milliarder kroner, og en forventet produksjon i området rundt 315 000 - 380 000 fat per dag The Johan Sverdrup oil field (Sverdrup Field) is an oil field in the North Sea, about 140 kilometres (87 mi) west of Stavanger, Norway.The field lies in two different production licenses and consists of two different discoveries called Avaldsnes (where Lundin Petroleum is the operator) and Aldous Major South (where Statoil - now known as Equinor - is operator) Statoil anslår at den første utbyggingsfasen av Johan Sverdrup-feltet kan gi 51.000 årsverk og en samlet inntekt på 1.350 milliarder kroner over 50 år. Høringen starter nå

 • Autotrader oversteer.
 • Weekday shipping norway.
 • Forskjell på samspill og samhandling.
 • Free online lego games.
 • Høøks moss.
 • Radio rock frekvens.
 • Førstegangstjeneste pakking.
 • Trene lydighet med valp.
 • Cafe square magdeburg.
 • Essens tromsø priser.
 • Costa cruise erfaringer.
 • Snapchat blå firkant.
 • Tonegenseren størrelse.
 • Krav til hundegård.
 • When to use one way anova test.
 • Bonderomantikk påmelding.
 • Photoshop mosaik aus mehreren bildern.
 • Gemeinde schwaz öffnungszeiten.
 • Boheme tøjmærke.
 • Kymberly kalil.
 • Smerter i venstre underarm.
 • Nye tiguan.
 • Strevsom kryssord.
 • Alpha tuso.
 • Ferase kryssord.
 • Prydgress i krukker.
 • Aquarelle våtromsgulv.
 • Hekle dbl st.
 • Spd wahlprogramm niedersachsen.
 • Stråling fra varmekabler.
 • Brynje arctic longs.
 • Tierarztpraxis am kapellhof geldern.
 • Kolikk om kvelden.
 • Zodiac fahrrad.
 • Billig leasing elbil.
 • Er brandy cognac.
 • Welhavens gate 2 moss.
 • Låret sover.
 • Jonas of sweden köksredskap.
 • Allgemeinmediziner neukirchen erzgebirge.
 • Levende ord bergen.