Home

Momskompensasjon idrettslag 2021

KL01060043 Østsiden Idrettslag Fredrikstad 202 911. Momskompensasjon 2017 klubber Akershus IK Klubbnr Navn Beløp 49 401 439 KL02311054 Aerobatic Club of Norway 7 992 KL02310032 AIL Skjetten Sportsklubb 64 653 KL02200109 Amasone Fotballklubb 25 166 KL02340015 Ask Billiard Club 11 47 Momskompensasjon 2017: Søknad om vare- og tjenestemomskompensasjon 2017 for idrettslag, idrettsråd, særkretser/regioner og AS.Formålet med ordningen er å kompensere de kostnader som frivillige organisasjoner har til merverdiavgift ved kjøp av varer og tjenester

MOMSKOMPENSASJON 2018 (Regnskapsåret 2017) 2018 NIF 20 867 225 v Aksjeselskaper 6 407 144 v Klubber 377 099 577 Fylkesvis Sum 518 567 968. Momskompensasjon 2018 for alle klubber fylkesvis Tildelt beløp Antall klubber Østfold 18 084 736 290 Akershus 53 913 340 461 Oslo 50 839 196 370 KL01060063 Begby Idrettslag 106 173 KL01010003 Berg. Idrettslag Momskompensasjon for 2017 1 Brunlanes Idrettslag 24 335 2 Brunlanes og Stavern Rideklubb 1 996 3 Brunlanes Sportsskyttere 2 504 4 Farris Sportsskyttere - Larvik 64 100 5 Farrisbygda Idrettsforening 2 97 Oversikt søkere (sentralledd og enkeltstående) og tildelt beløp 2017 (EXCEL) Oversikt søkere og tildelt beløp 2016 (EXCEL). Oversikt samtlige mottakere i 2016 (EXCEL). Oversikt søkere og tildelt beløp for 2015 (PDF). Oversikt søkere og tildelt beløp for 2014 (PDF). Oversikt for fordeling av momskompensasjon 2013 (PDF) Søknadsprosessen om momskompensasjon i 2020 er lagt opp som vanlig. Situasjonen blir vurdert fortløpende. Følg derfor med på våre nettsider for eventuelle endringer. Lotteri- og stiftelsestilsynet har mottatt flere spørsmål som går på gjennomføringen av årsmøter for frivillige organisasjoner Formålet med ordningen er å fremme frivillig aktivitet. Merverdiavgiftskompensasjon skal kompensere for kostnader som frivillige organisasjoner har til merverdiavgift ved kjøp av varer og tjenester etter enkelte fradrag. Det kreves ikke rapportering fo..

Momskompensasjon 2017 - idrettsforbunde

Momskompensasjon - generell ordning Når er søknadsfristen? Hvordan ser vi at søknaden vår er blitt mottatt/registrert? Må jeg fullføre søknaden når jeg har startet å fylle den ut? Hva er dokumentert modell? Hva er forenklet modell? Hvorfor får vi 8% og 6% momskompensasjon etter forenklet modell Momskompensasjon 2017 Avbryt Forrige Neste . 1 Organisasjon/periode Dokumenter 2 Spørsmål 3 Dokumenter - Anleggsprosjekter som omfattes av ordningen om kompensasjon av merverdiavgift for idrettslag Kontantoverføringer til egen organisasjon og samarbeidspartnere i utlande Idrettslag med stor aktivitet får generelt sett igjen mest i momskompensasjon, for her kan idrettslagene få tilbake moms-innbetalingene på alle driftsutgifter, unntatt renter og avskrivninger

I dette rundskrivet gjøres det rede for noen forhold rundt momskompensasjonsordningen med særlig henblikk på konsekvenser for kirkelig fellesråd og menighetsråd - særlig da at alle menighetsråd også omfattes av ordningen. Det vises til KA-rundskriv nr. 30/03 av 23.12.2003 der det ble gitt en generell orientering om ordningen som ble innført fra 01.01.04 Momskompensasjon 2017: Søknad om vare- og tjenestemomskompensasjon 2017 for idrettslag, idrettsråd, særkretser/regioner og AS. Formålet med ordningen er å kompensere de kostnader som frivillige organisasjoner har til merverdiavgift ved kjøp av varer og tjenester Idrettslag får i desse dagar ca 353 mill kroner utbetalt i momskompensasjon i 2017, av desse går ca 7,5 mill til idrettslag i Sogn og Fjordane. Du finn heile oversikta over mottakarar av momskompensasjon HE MOMSKOMPENSASJON 2018 (regnskapsåret 2017) Fylkeslag Sentralledd Lokalforeninger. 996 724 247 Austevoll Jakt og Fiskelag kr 2 228 893 544 682 Austmarka Jaktsktterklubb kr 87 915 208 657 Averøy Jeger & Fiskerforening kr 3 069 915 422 012 Bagn og Reinli JFF kr 6 610 983. Slik sender du søknad om momskompensasjon. Søknad om tilbakebetaling av MVA skjer via Altinn. Her skal du fylle ut skjemaet: «Skattemelding for merverdiavgiftskompensasjon, også kjent som RF-0009. Søknaden innsendes annenhver måned med følgende innleveringsfrister for 2017: 1. termin 10. april. 2. termin 10. juni. 3. termin 31. augus

Momskompensasjon 2017. momskompensasjon Arkiver • Drammen Idrettsråd. Frivillige lag og organisasjoner kan nå søke om Idretten må tilpasse seg en ny tid - VG. FoU rapport fra EY - Merverdiavgiftskompensasjon - vurdering FRIST! - Søknad Momskompensasjon (15.8) | Sport Torghatten IL Flere kommuner i landet har i 2014 hatt bokettersyn fra Skattekontoret på momskompensasjon. Dette har for enkelte resultert i krav om tilbakebetaling av kompensasjon. Manglende dokumentasjon har vært en av årsakene til krav om tilbakebetaling. Spesielt gjelder dette innenfor utleie av fast eiendom, herunder idrettsanlegg og helse- og sosialboliger, men også for personkjøretøy og telefon. I år er fristen unntaksvis satt til 15. august for å søke momskompensasjon for frivillige organisasjoner. NMFs medlemskorps søker direkte til NMF Momskompensasjon 2017 Årets momskompensasjon på varer og tjenester er klar, med rekordutbetaling til klubber, kretser, idrettsråd og særforbund for 2017. Det blir rekordstor utbetaling til idretten etter at Lotteri- og stiftelsestilsynet i dag offentliggjorde tildelingen av kompensasjon for vare- og tjenestemoms

Rundskriv for momskompensasjon 2017 til bygging av private idrettsanlegg, inklusiv bestemmelser er sendt ut fra KUD. De idrettslag som har anlegg som er ferdigstilt eller er under arbeid må spesielt merke seg rundskrivet og søknadsfristen som er 1. mars 2017. Se vedlegg for krav og søkeprosess Momskompensasjon Grupper, kretser og forbundet har mulighet til å få kompensert noe av MVA-utgiftene de betalte i foregående år. Her kan du lese mer om ordningen, og hvordan dere kan få tilbakeført midler

Idrettslag og foreiningar bidrar i stor grad sjølve til bygging av anlegg. Det er viktig for regjeringa å skape gode rammevilkår for lag og foreiningar som tar på seg anleggsinvesteringar på idrettsområdet, seier Hofstad Helleland. I budsjettet for 2017 er det løyvd 175,9 millionar kroner til kompensasjonsordninga For regnskapsåret 2017 ble det søkt om 695,6 millioner i refusjon for vare og tjenestemoms i norsk idrett. Avkortningen for 2018 er på 25,5 prosent av søknadsbeløpet. Se oversikt over alle lagene i Valdres nederst i saken, og hvor mye de får i momskompensasjon Frivillig organisasjon med momsutgifter på varer og tjenester i 2017 kan søke om momskompensasjon fra Lotteri- og stiftelsestilsynet. I 2018 skal hele 1,4 milliarder kroner fordeles, for regnskapsåret 2017. Her kan det med andre ord være penger å hente til frivillig aktivitet Rundskriv for momskompensasjon 2017 til bygging av private idrettsanlegg, inklusiv bestemmelser er sendt ut fra KUD. De idrettslag som har anlegg som er ferdigstilt eller er under arbeid må spesielt merke seg rundskrivet og søknadsfristen som er 1. mars 2017 Momskompensasjon for 2017 . Skrevet av Marius Lundstein, 10.12.2018. Momskompensasjon for 2017. Fordeling av momskompensasjon for året 2017 er nå ferdigstilt av Lotteri- og stiftelsestilsynet. På bakgrunn av innsendte årsrapporter sendte DNT inn en samlet søknad for hele organisasjonen

Video: Tall og rapporter - momskompensasjon - Lotteri- og

Om momskompensasjon generell ordning - Lotteri- og

Lavere momskompensasjon i 2017 Publisert: 09.10.2017 kl. 23:49. Oppdatert: 17.12.2019 kl. 11:59 Nye tall fra Lotteri- og stiftelsestilsynet viser at avkortningen i momskompensasjonsordningen vil fortsette å øke. - Dette rammer organisasjonenes aktiviteter direkte. Økt skattebyrde på. Momskompensasjon for varer og tjenester 2017 Vi minner om at siste frist for søknad om momskompensasjon er 15. august! I årets merverdiavgiftskompensasjon skal det fordeles 1,3 milliarder til frivillige organisasjoner (procycling.no): Konkursboet etter VM-arrangøren Bergen 2017 fikk utdelt en skikkelig nesestyver fra staten etter at Lotteri- og stiftelsestilsynet torsdag slo fast at grunnlaget for å motta kompensasjon ikke var tilstede. Dette ble først meldt av Bergensavisen. - Det har vært vår praksis siden 2013 at konkursbo ikke får momskompensasjon, sier Marianne Alværen Torset i tilsynets til. Klargjøring av reglene om momskompensasjon for rus- og psykiatriboliger (KS) Publisert 16.10.2017 Regjeringen har i Statsbudsjettet 2018 fulgt opp Stortingets anmodningsvedtak om å gjennomgå forståelsen og praktiseringen av regelverket

Kunstforeningens årsregnskap for 2017 ligger til grunn for søknad om momskompensasjon. Årsregnskapet skal være signert av styret på samme side som balansen, revidert av en valgt revisor utenfor styret og godkjent av årsmøtet. Revisjonspåtegning fra årsmøtets valgte revisor, eller signert revisjonsberetning skal vedlegges Personvern og cookies. Arbeidets Rett er en del av Amedia, og vi er ansvarlig for dine data. Vi bruker cookies og dine data til å forbedre og tilpasse tjenestene, tilbudene og annonsene du ser og bruker Momskompensasjon. Regjeringen legger ytterligere 10 millioner kroner i ordningen for kompensasjon av merverdiavgift ved bygging av idrettsanlegg og sørger med det for at det blir full momskompensasjon i 2017

FÅR IGJEN MOMSEN Nordtrønderske idrettslag får 8,1 millioner kroner i momskompensasjon i 2017. Summen skal fordeles på 189 lag. Foto: Fotomontasje. Mini. Publisert: 06 desember 2017 18:29 Sist oppdatert: 06 desember 2017 19:29. Skrevet av NA-redaksjonen NAMSOS: Det. 15. august er siste frist for å søke på momskompensasjon for frivillige organisasjoner. Har din organisasjon husket å søke om momskompensasjon for 2017? Dette er lett tjente penger som kommer som kommer inn på konto rett før jul. Idrettslag, idrettsråd, særkretser/regioner og AS I 2017 fikk alle godkjente søknader for idrettsanlegg full momskompensasjon. Det ble totalt godkjent 459 søknader med en samlet sum på 169,3 millioner kroner i år. Fire klubber fra Tromsø. Momskompensasjon Foto: Norges Idrettsforbund Alle idrettslag, idrettsråd og særkretser/regioner har allerede mottatt en e-post vedrørende ordningen. Søknad om vare- og tjenestemomskompensasjon 2017 for idrettslag, idrettsråd, særkretser/regioner og AS

Regjeringen gir full momskompensasjon til idretten i revidert nasjonalbudsjett, skriver kulturdepartementet i en pressemelding. Det betyr at idrettslag som har bygget ut anlegg kan få kompensert. Momskompensasjon for 2017. Publisert 7. januar 2018 20. januar 2018 av Jon Jerre. Her er viktig informasjon vedr. momskompensasjonen for året 2017. Hver avdeling søker selv, det er ingen felles søknad via NBSK. Info om søkeprosessen ligger på NKKs nett, inkl. søkeskjema,. Søknad om momskompensasjon kan nå sendes Vellenes Fellesorganisasjon For å kunne søke momskompensasjon må foreningen være registrert i Frivillighetsregisteret, følg link under for å komme til registrering >> Registrering i Frivillighetsregisteret. Hvilke kostnader kan tas med

Merverdiavgiftskompensasjon for frivillige organisasjoner

Søknadsskjema momskompensasjon - Lotteri- og

Vi minner om at fristen for å søke om momskompensasjon for 2017 er satt til 1. juli 2018. Den enkelte avdeling må selv søke direkte til NKK. Mer om søkeprosessen leser du i innlegget vi la ut tidligere i år, klikk her Info fra NKK om momskompensasjon finner du på NKKs sider, klikk he FÅR IGJEN MOMSEN Nordtrønderske idrettslag får 8,1 millioner kroner i momskompensasjon i 2017. Summen skal fordeles på 189 lag. Foto. Momskompensasjon Frifond Kursmidler - instruktørstøtte Verdal Teaterlag tok ut 280.000,- i 2017 8 millioner kroner i støtte fra Frilynt Norge bidrar til lokal

Lokale kunstforeninger kan enkelt søke Lotteri-og stiftelsestilsynet om momskompensasjon via Norske Kunstforeninger. Ordningen skal kompensere for kostnader som frivillige organisasjoner har til merverdiavgift ved kjøp av varer og tjenester. Søknad om momskompensasjon for regnskapsåret 2019 sendes Norske Kunstforeninger innen 1. juni 2020

Har ditt idrettslag meldt inn merverdiavgiftkostnadene for varer og... ⚠️⚠️ Siste frist for idrettslag i dag! Her kan det stå om tusenvis av kroner. Momskompensasjon. Norges idrettsforbund. 15. august 2017 Lotteri- og stiftelsestilsynet skal fordele 1,3 milliard kroner i momskompensasjon til frivillige lag og organisasjoner i 2017. Søknadsfristen er 1. september. Lag/organisasjoner som er tilknyttet et sentralledd, må søke gjennom sentralleddet Frist for å søke om momskompensasjon for regnskapsåret 2016 er 1. september 2017. Søknaden skal sendes til Lotteri- og Stiftelsestilsynet. Hvilken modell skal man velge? Det er to mulige modeller. Forenklet modell tar utgangspunkt i totale driftskostnader, mens dokumentert modell tar utgangspunkt i reelle momskostnader Pliktig rapportering av medlemsopplysninger til Norges Idrettsforbund og søknad om kompensasjon for moms på varer og tjenester. Alle idrettslag er pliktige til å rapportere medlemsopplysninger til Norges idrettsforbund innen 30. april 2017 gjennom www.klubbadmin.no. Dette er en samordnet søknad og rapportering til idrettsforbundet KNBF tildelte mer enn 7,5 millioner til 219 medlemsforeninger som søkte momskompensasjon i 2016.Det stilles heller ikke i år krav om innmelding av lokalledd i Frivillighetsregisteret.Medlemsforeninger som ønsker å delta i ordningen for 2017 må sende inn regnskap og revisjonsberetning til KNBF sekretariat innen 15. juni. KNBF sender felles søknad og fordeler momskompensasjon til.

Viktig: Pliktig rapportering av medlemsopplysninger til Norges idrettsforbund og søknad om kompensasjon for moms på varer og tjenester. Alle idrettslag er pliktige til å rapportere medlemsopplysninger til Norges idrettsforbund innen 30. april 2017 gjennom www.klubbadmin.no. Dette er en samordnet søknad og rapportering til idrettsforbundet Nesten 471,2 millionar kroner til 5.551 klubbar. Det er resultatet av tildelinga til norsk idrett frå momskompensasjon for varer og tenester for rekneskapsåret 2018

Tilskotsordningar - Lotteri- og stiftelsestilsynet

Momskompensasjon for bygging av idrettsanlegg økes med 104,5 millioner til 299 millioner kroner i Mange frivillige aktører og idrettslag mottar økonomisk støtte basert på antall medlemmer Regjeringen gir full momskompensasjon for bygging av idrettsanlegg i Dette vil gi en samlet bevilgning på 185,9 millioner kroner til ordningen i 2017, Idrettslag og foreninger bidrar i. Små idrettslag med samlede inntekter som ikke overstiger kr 5 mill. skal som utgangspunkt følge Norges idrettsforbund - Regnskaps- og revisjonsbestemmelser. Hvis idrettslaget har bokføringsplikt etter bokføringsloven(1), har det også plikt til å følge bestemmelsene i bokføringsloven og bokføringsforskriften 3,1 millioner i momskompensasjon for 2017! 12. desember 2018 12. desember 2018 av Joachim Svendsrød. 3,1 millioner kroner i MVA-kompensasjon utbetales før jul til medlemsgruppene i Frilynt Norge! Laget som fikk mest fikk hele 471 000. Det er plass til flere i Norges største teaterorganisasjon Husk å søke om momskompensasjon for varer og tjenester 2017 for idrettslag innen 15. august

Om momskompensasjon idrettsanlegg

Husk å søke om tilskudd fra Larvik Kommune innen 15. mars!. Siste nytt fra valgkomiteen til idrettslagene i Larvik . 28. januar klokken 18, inviterer Larvik Idrettsråd til foredrag med Dag Vidar Hanstad - Les invitasjonen, Hold av datoen!. Momskompensasjon 2019 er fordelt og idrettslagene i Larvik er tildelt 5,3 millioner Nå kan alle idrettslag, idrettsråd særkretser/regioner og AS søke om vare- og tjenestemomskompensasjon 2017. Formålet med ordningen er å kompensere de kostnader som frivillige organisasjoner har til merverdiavgift ved kjøp av varer og tjenester Momskompensasjon 2018 Namn på søkar Tildelt før avkorting (NOK) Tildelt etter avkorting (NOK) 74,55 % av full komp. Driftskostnader Søknadsgrunnlag Utbetalt Bank 14 KJOSE IDRETTSLAG 33 926 25 291 484 655 484 655 25 038 253 15 KVELDE IDRETTSLAG 93 511. Løst: Hei Jørn Vi er et idrettslag, ny på Visma eAccounting og behøver hjelp til å bokføre et par poster. - Klubbtu Publisert: 05.05.2017 kl. 22:50 Oppdatert: 17.12.2019 kl. 11:58 Senterpartiet foreslår at full momskompensasjon for alle organisasjoner og idrettslag skal bli en rettighetsbasert ordning

Momskompensasjon 2017 Judo

Hele 5521 idrettslag får utbetalt 377 mill kroner i vare- og tjeneste momskompensasjon for 2018. Vi har plukket ut noen drammensklubber fra listen og ser at Konnerud IL vil motta 783 578 kr, Skiold får 255 048 kr, DBK 381 564 kr, Strømsgodset IF 240 371 kr og Glassverket kan vente inn 446 913 kroner på konto noen dager før jul Årsmelding og årsmøte 2019. Alle | Av Orre idrettslag; 14-02-2020; Årsmeldinga og årsmøtet Årsmøtet i Orre IL er torsdag 20. februar kl 19.00 på loftet i hallen

Lyngdal IL får mest i momskompensasjon

Rekordstor utbetaling i momskompensasjon til idrette

 1. dre av sine momsutgifter kompensert. - Det viktigste regjeringen kunne gjort for den lokale frivilligheten er å innfri løftet om å forbedre momskompensasjonen til frivilligheten, sier Stian Slotterøy Johnsen
 2. imum 15 000 kroner. Byggearbeidene er påbegynt etter 1. januar 2010; Godkjent spillemiddel søknad for bygging/rehabilitering av.
 3. ner om at fristen for å sende inn søknad om momskompensasjon 2017 er 1. juli. Alle våre medlemsklubber og ringer oppfordres til å sende inn sin søknad så snart årsmøtet er avholdt
 4. istrasjonsgebyr, noe sentralleddet har rett til ifølge Lotteri- og stiftelsestilsynet
 5. Det Norske Travselskap. Gå til innhold Om Bjerkebanen; Tipster Oslo Grand Prix; Nyheter; Spor
 6. Klikk på et tidspunkt for å vise filen slik den var på det tidspunktet
 7. Regjeringen vil gi idrettslag momskompensasjon . Regjeringen går inn for å gi idrettslag en ny rammestyrt momskompensasjonsordning for anleggsinvesteringer

Momskompensasjon - generell ordning - Lotteri- og

Momskompensasjon. Publisert 10. desember 2014. Momskompensasjonen er fordelt - julegave til idrettslagene. Det blir rekordstor utbetaling til idretten etter at Lotteri- og stiftelsestilsynet i dag offentliggjorde tildelingen av kompensasjon for vare- og tjenestemoms for 2014. Rørvik Idrettslag fikk kr 278 198. Momskompensasjon. Momskompensasjon Sportsadmin 2017 nifsupport. Loading... Unsubscribe from nifsupport? Published on Apr 12, 2017. Hvordan gjennomføre momskompensasjonen i sportsadmin 2017. Loading.. onsdag 06.12 2017. 18:29 Ny rekordutbetaling - sjekk hva ditt idrettslag får i kompensasjon. Idrettslagene i Nord-Trøndelag får 8,1 millioner i momskompensasjon. 12:25 Ny rekordutbetaling til idretten. Det blir stadig mindre å få i momskompensasjon fra staten. torsdag 10.12 2015. 14:1 06. desember 2017 - 11:13 Det blir ein rekordstor utbetaling til idretten etter at Lotteri- og stiftelsestilsynet onsdag offentleggjorde tildeling av kompensasjon for vare- og tenestemoms. Totalt i Noreg får 5521 idrettslag utbetalt tilsaman 353 millionar kroner

Regjeringen gir full momskompensasjon for bygging av idrettsanlegg i forslaget til revidert nasjonalbudsjett Regjeringen går inn for å gi idrettslag en ny rammestyrt momskompensasjonsordning for anleggsinvesteringer Momskompensasjon til frivillige lag og organisasjonar i 2017 Frivillige lag og organisasjonar som trur at ordninga er relevant for dei vert oppmoda om å lese vidare ved å fylgje lenkene i teksten: Lotteri- og stiftelsestilsynet skal fordele 1,3 milliard kroner i momskompensasjon til frivillige lag og organisasjonar i 2017

17,4 milioner i momsrefusjon for idretten - Sunnmørsposte

 1. 6. oktober 2016 la regjeringen Solberg frem sitt forslag til statsbudsjett og nasjonalbudsjett for 2017
 2. Norges idrettsforbund registrerer også at regjeringen ikke viderefører full merverdiavgiftskompensasjon for idrettslag som bygger egne anlegg. I år er det søkt om 304 millioner kroner fra idrettslag over hele landet. Regjeringen foreslår at det settes av 189,4 millioner kroner til formålet
 3. Publisert: 13. juni 2017, kl. 16:27 Sist oppdatert: 15. mai 2019, kl. 17:49 Artikkelen er over 3 år gammel Summen er momskompensasjon fra Lotteri- og stiftelsestilsynet kommer godt med til idrettslagets nye prosjekter på «Iden»
 4. Se status per mars 2017 Det er innført en ny rammestyrt ordning for kompensasjon av merverdiavgift ved bygging av idrettsanlegg. For 2010 er det bevilget 50 mill. kr. til ordningen Momskompensasjon - idrettsanlegg Stortinget innførte i 2010 en ordning hvor blant annet idrettslag som bygger egne idrettsanlegg kan søke om å få kompensert
 5. Momskompensasjon 2017 for klubber Møre og Romsdal. Se mer av Spjelkavik IL Fotball på Faceboo
 6. Momskompensasjon på tjenester 2008 / Publisert: 8. juni 200

Generell momskompensasjon - noen avklaringe

 1. MOMSKOMPENSASJON 2012 per 11-12-13 UTBETALINGSOVERSIKT Momskompensasjon for regnskapsåret 2012 Totalt søknadsbeløp: kr 2 388 881 Kompensasjonen for 2012 er avkortet med 30,12 % i forhold til søknadssummen. Vi gjør oppmerksom på at oppgjør til utstillere i følge Lotteritilsynet ikke er kompensasjonsberettiget i denne ordningen
 2. Informasjon til idrettslag, klubber og særforbund som ønsker å benytte seg av ordningen med skattefradrag for gaver. Frist for registrering av gaver for 2016 er i 20. februar 2017
 3. Mange idrettslag går glipp av penger. Publisert 10.08.2017, kl. 11.55 Del. Del på Facebook Totalt fikk idretten i landet drøyt 480 millioner kroner i momskompensasjon i fjor
 4. Nesten 500 idrettslag venter på å få sine utgifter til merverdiavgift kompensert i år. Idrettsforbundet synes det er gledelig at regjeringen ønsker å gi full kompensasjon, og også i år lukker gapet mellom det som ble avsatt i budsjettet høsten 2017 og det reelle behovet

2. november 2020 «Spørretime» på onsdag med Gjert In 1. november 2020. Halden SK er tildelt Veteranmesters 31. october 2020. O-løpernes favoritthengebru gjenåp Gladmelding om momskompensasjon Utskrift E-post dag har regjeringen foreslått å bevilge 48,1 millioner kroner ekstra for 2015 for å sikre full moms-kompensasjon for idrettslag som bygger idrettsanlegg. 407 idrettslag har fått godkjent sin søknad om refusjon for sine momskostnader,. Alle idrettslag, idrettsråd og særkretser/regioner har allerede mottatt en mail vedrørende ordningen. E-posten innholdt den samme informasjonen som nå er lagt ut på våre nettsider. Særforbund og idrettskretser skal på lik linje med i fjor søke om momskompensasjon på et eget skjema Nytt i årets løsning er at idrettslag med brutto driftskostnader over 5 millioner kroner også vil ha mulighet til å kunne søke om momskompensasjon på varer og tjenester gjennom KlubbAdmin. NIF vil komme nærmere tilbake med informasjon om frist for vare- og tjenestemomskompensasjon i 2017

Tromsø IL fyller 100 år den 15. september 2020. Nå har du mulighet til å sikre deg 100 år med TIL-historie gjennom jubileumsboken, Vind ifra nord Rundt 300 norske idrettslag risikerer økonomisk smell fordi Stortinget har satt av for lite penger til momskompensasjon. Nå vil Senterpartiet endre reglene I kveld går fristen for idrettslag ut til å søke om momskompensasjon. REGNER PENGER TILBAKE: I 2016 fikk norsk idrett igjen over 481 millioner kroner i momskompensasjon. Ledere i idrettsrådene i Asker og Bærum er trygge på at idrettslagene våre har fått med seg at fristen for å søke i 2017 var tirsdag Her finner vi 13 idrettslag fra Oppdal og Rennebu. Mest igjen får Oppdal Idrettslag med beløpet 207.628 kroner. Rennebu Idrettslag får utbetalt 135.889 kroner. Verdt å merke seg er Oppdal Curlingklubb som får igjen hele 115.004 kroner. Under er listen over hvem som får momskompensasjon i Oppdal og Rennebu: Drivdalen Idrettslag - 9.250 krone momskompensasjon. 51 lag og foreninger i distriktet får nesten 2,3 millioner kroner på deling. Sjekk hva din klubb får. Null moms for sherpatrapp i Mosjøen - full moms for sherpatrapp i Rødøy. 332 idrettslag i fylket fikk tilbake på momsen. Tre lokale lag fikk over 100.000 kroner. Til toppen Adresse: Ole Tobias Olsens Gate 2, 8622 Mo I.

Noen tastetrykk kan utgjøre en STOR økonomisk forskjellSøk midler fra IshavskraftfondetMilliondryss til idretten: – En gullkantet ordning • Budstikka

Dugnad i butikk. Nå kan ditt idrettslag arrangere dugnad i en av butikkene til Norengros. Norengros har 40 butikker over hele landet med imøtekommende butikkmedarbeidere som vil strekke seg langt for å gjøre dugnaden til en rask og enkel opplevelse Momskompensasjon Frifond Kursmidler - instruktørstøtte Momskompensasjon Momskompensasjon og koronasituasjonen! På grunn av koronasituasjonen er det vanskelig å arrangere årsmøter. Dersom lagets årsmøte holdes etter søknadsfristen, har vi fått dispensasjon fra Lotteri-og stiftelsestilsynet til å godkjenne at referat fra årsmøtet ettersendes søknaden, så snart dette mulig. Vi. Karate er et ny gren i Rustad Idrettslag. Karate gruppen har eksistert siden 2018, men har nå blitt inkludert i. Les mer. Hovedlaget . Ny hjemmeside. Hei alle foreldre Rustad IL Allidrett starter opp igjen i uke 35.Allidretten er et aktivitetstilbud for barne født i 2017, Les mer. Langrenn . Oppsal Sommercamp

Momskompensasjon - Ringerike Idrettsrå

 1. Søk momskompensasjon 12. juni 2018 Lotteri- og stiftelsestilsynet skal fordele 1,4 milliard kroner i momskompensasjon til frivillige lag og organisasjonar i 2018
 2. Kontaktinfo, aktivitetsinfo og informasjon om Møhlenpris Idrettslag
 3. 1. Verdal kommune stiller seg positiv til søknaden fra Vuku idrettslag om forskuttering av momskompensasjon på 5.340.000 kroner. 2. Forskutteringen skjer i form av at Verdal kommune yter Vuku idrettslag et lån på 5.340.000 kroner. Lånet forrentes med 0,50 prosent rente over kommunal innlånsrente. 3
 4. Momskompensasjon frister Forside. Dette er nettsiden til Disse støtteordningene må ditt idrettslag ikke gå glipp av i 201 . Forskrift om populær: Hva skjer i trondheim november 2017. Hvor ligger jotunheimen. Kampfhundeliste deutschland. Kjøpe ipad i usa 2017. Nordamerikanska maträtter. Augenarzt wien 1100 hansson.
 5. Momskompensasjon NIF anbefaler alle idrettslag å søke om momskompensasjon. Søknadsfristen er 15. august. For å kunne søke om momskompensasjon må det foreligge et årsmøtegodkjent regnskap. Dette innebærer imidlertid ikke at de idrettslagene som skal søke om momskompensasjon må avholde ordinært årsmøte innen 15. august
 6. For å skape attraktive og inkluderende idrettsmiljøer er det viktig med tilgang til gode og moderne idrettsanlegg. Stadig flere idrettslag påtar seg ansvaret for å bygge disse anleggene. Dette innebærer et stort økonomisk løft for idrettslagene. I 2014 fikk idrettslagene full momskompensasjon ved bygging av idrettsanlegg
 7. Idrettslag i Troms får tildelt totalt kr.7.874.113 i momskompensasjon for varer og tjenester i 2013 (driftskostnader for idrettslaget for regnskapsåret 2012).. Det er en økning på 56 % i forhold til tildelingen i 2012 som var på kr.5.049.826 til idrettslagene i Troms.. Det var 226 idrettslag i Troms som søkte om momskompensasjon

Tildeling av momskompensasjon - Norges Fotballforbun

 1. Nå kan idrettslagene søke NIF om momskompensasjon på tjenester for 2006. Dette gjelder for alle idrettslag som har momskrav på over kr 10 000 for tjen..
 2. Tilskudd og kompensasjon til barnehager - PKF ReVisjo
 3. Alle Aldis EvansMomskompensasjon Idrettslag 201
 4. Momskompensasjon - Krav til dokumentasjo
 5. MomskompensasjonNorges Musikkorps Forbund Norges
 6. Momskompensasjon 2017 - Skiforbunde
 7. Momskompensasjon - Asker Idrettsrå
Slik rekrutterer Idrettslaget flere med minoritetsbakgrunnSpørjeundersøking i ditt idrettslag
 • Hva er forum romanum.
 • Dansk folkeparti meninger.
 • Nasdaq stockholm.
 • Hjelpemidler til do.
 • Hormone sensitive lipase.
 • Hund alene hjemme bjeffer.
 • Brooklyn decker filmer og tv programmer.
 • Hvor gammel må en hannhund være for å parre.
 • Endre passord outlook 365.
 • 100 franken note.
 • Nad c338 test.
 • Lego millennium falcon 10179 instructions.
 • Allergisk reaksjon på vaskemiddel.
 • Små troll bunad.
 • Hjernerystelse jobb.
 • Harpin bordben.
 • Friedrich ebert realschule ratingen.
 • Wohnung mieten buttenwiesen.
 • Alle mot 1 regler.
 • Ferdig salat rema 1000.
 • Laseroperasjon øye pris stavanger.
 • Best survival games 2017.
 • Germany fifa 18 ratings.
 • Linea negra wie lang.
 • Freizeitaktivitäten mit 1 jährigem kind.
 • Kantine salzburg alter.
 • Tbc norsk.
 • Seyvr usb c.
 • Champions league 2016/17 final.
 • Postnord terminal alta.
 • Daniel i løvehulen film.
 • Eg & du.
 • Tegn på dårlig kylling.
 • Råd mot nervesmerter.
 • Realistisk fortelling.
 • Saran riba cena.
 • Ferienhaus kaufen geyer.
 • Mizuno wave lightning z3 mid.
 • Barne tv anders.
 • Hemangiom lever ct.
 • Stadt dorsten bauamt.