Home

Mer ansvar samme lønn

Det samme gjelder dersom mengden arbeidsoppgaver øker, eksempelvis som en konsekvens av at en kollega blir langtidssykemeldt eller går ut i permisjon - eller om du får nytt og ekstra ansvar. Økt kompetanse gir også mulighet for høyere lønn Ved tilbud om ny stillig og jobb på samme eller høyere nivå, er det naturlig å få tilbud om høyere lønn.Også hvis du får mer ansvar i nåværende stilling, kan du be om mer i lønn. Mest effekt av en lønnsforhandling, vil du imidlertid få når du bytter arbeidsgiver.Ved stillingsbytte må du ta lønnsspørsmålet opp samtidig med at arbeidsoppgaver, ansvarsområder og øvrige.

Det er ikke alltid at arbeidsgiver tenker på at økt ansvar og nye oppgaver også bør gi høyere lønn. Hvis du får tilbud om nye oppgaver på jobben er du i en forhandlingsposisjon. Sjefen din ønsker at du skal gjøre noe nytt Mer jobb, mer penger? Med mer jobb eller mer ansvar er det vel en helt naturlig tanke at man skal ha mer lønn. Det tenkte i hvert fall en ung kvinne i oljebransjen, som etter tre år i samme firma har fått betydelig mer ansvar og flere arbeidsoppgaver

Les mer - Les mer

 1. Har du fått mer ansvar, flere kunder, Bedriftens behov for å gi mer i lønn Vis at det er samsvar mellom bedriftens utvikling og behov og dine arbeidsoppgaver, Det er letter å få ja hvis ditt forslag er basert på kriterier som for eksempel hva andre bedrifter i samme bransje betaler ansatte i tilsvarende jobb
 2. Blant annet i forhold til arbeidstid, lønn, ferie, sykepenger og studiepermisjon. Ordliste for lønn: Lønnsoppgjør I Norge er de overordnede lønnsforhandlingene regulert og sentralisert av arbeidsgiver- og arbeidstakerorganisasjonene. Noen steder kan du reforhandle hvis du for eksempel får mer ansvar eller når viktige mål. Pensjonsavtal
 3. — Når du velger å ta videreutdanning er det gjerne for å få nye oppgaver eller å utvide ansvarsområdet ditt.Og da tenker jeg at det er helt naturlig at du parallelt med nye oppgaver eller mer ansvar kan forhandle om en godtgjørelse i form av lønn, sier Guri Larsen, direktør i Adecco Select. - Etter videreutdanning bør du definitivt sjekke mulighetene for økt lønn, sier Thor.

208 superlærere får bedre lønn og mer ansvar Med den nye lærerspesialist-ordningen får 208 lærere i 31 kommuner høyere lønn, og de får bidra til å styrke skolen faglig. Her er lista! Med den nye lærerspesialist-ordningen får 208 lærere i 31 kommuner høyere lønn, og de får bidra til å styrke skolen faglig. Her er lista Lavere lønn blant innvandrere Publisert 16. november 2017. Innvandrere hadde en månedslønn som i gjennomsnitt utgjorde 86 prosent av lønna for ikke-innvandrere. Lønnsnivået varierer mye avhengig av hvor innvandrerne kommer fra og hvilket yrke de har. Les mer lønn er mellom den enkelte arbeidstaker og arbeidsgiver, (samme med lærlinger), kjenner mange som begynnte med full lønn i læretia, og noen får så lite som bedriften MÅ betale, det er bare minstegrense, som er tariffbesluttet, og du tjener prosenter av dette, men om en bedrift vil betale en person, enten vanlig lærling eller voksenlærling, 500kr timen er det bedriften som bestemmer. Innleie av arbeidstaker fra virksomhet som har til formål å drive utleie, er tillatt i samme utstrekning som det kan avtales midlertidig ansettelse etter arbeidsmiljølovens § 14-9 andre ledd bokstav a til e - altså med unntak for midlertidig ansettelse på generelt grunnlag

-Vil du ha høyere lønn bør du ta det som en mann Slik forhandler du lønn med sjefen SI DET SOM DET ER:-Kvinner har mye å tjene på å være litt mer direkte i lønnssamtalen, sier Christine. Hei! Jeg er jurist i Staten, med 6 års arbeidserfaring. Har steget jevnt i lønn de siste årene (gjennom lokale lønnsforhandlinger, har hatt samme jobb hele tiden), og ble for to år siden seniorrådgiver. Ved juletider ansatte jobben min en ny jurist, som har 1 års arbeidserfaring. Vedkommende ble. - Det mest viktige når det gjelder å bli belønnet med høyere lønn, er jo selvsagt å gjøre en skikkelig god jobb som blir lagt merke til, forklarer Larsen. - Det betyr at du må overgå forventningene du møter, stille opp for kollegaene dine, være et positivt tilskudd til arbeidsmiljøet, og bevise at du er klar for mer ansvar Med fagbrev og økt kompetanse skiftet Britta Kattwinkel jobb. Der fikk hun mer ansvar - men lavere lønn. Kanskje burde hun ikke tatt utdannelsen likevel, undrer hun. Nå håper hun at andre ikke går i samme fella som hun gjorde. Foto: Gunhild Lervåg/Delt

Lønnsforhandling: Tre årsaker til at du kan fortjene mer i

Så det blir noen ganger sånn at de som er nye får høyere lønn enn de som har jobbet en stund..og mange bytter jobb for å få høyere lønn. Jeg fant nylig ut at jeg har like mye i lønn som en kollega selv om han har både litt mer erfaring og mer ansvar på jobb enn meg, feks Situasjoner som tilsier at du skal/kan få høyere lønn Når du har fått nye arbeidsoppgaver og/eller større ansvar. Hvis de nye oppgavene medfører at arbeidet ditt er vesentlig endret, har du krav på lønnsforhandlinger på særlig grunnlag. Med «vesentlig endring» menes at de nye oppgavene skal være mer krevende enn det du gjorde.

Lønnsforhandling - Triksene som gir lønnsøknin

 1. Å ha ansatte innebærer mer ansvar og papirarbeid. Alle ansatte har krav på rettighetene som står i arbeidsmiljøloven og ferieloven . Det innebærer blant annet at du må utbetale lønn og feriepenger, trekke skatt av ansattes lønn, betale arbeidsgiveravgift til myndighetene, og i tillegg sette opp en obligatorisk tjenestepensjon og en HMS-plan (helse, miljø og sikkerhet)
 2. Nå er ikke lønn lovbestemt i de aller fleste yrker i Norge, så om du føler du har fått mer ansvar og flere arbeidsoppgaver er det egentlig opp til deg å forhandle deg til høyere lønn (eller fagforbund), om du ikke har gått opp i lønn. Det er egentlig umulig å svare på om du burde ha mer lønn uten å vite: -Hva du gjør
 3. Lønn uten ansvar. Vanligvis er det en sammenheng mellom lønn og personalansvar. Jo flere folk man har under seg, desto høyere blir lønna. Slik er det ikke nødvendigvis i Lederne hvis en ser på alle medlemmene under ett. Tvert imot
 4. Selv om du er valgt til verneombud betyr det ikke at du alltid skal tre inn på arbeidskollegaenes vegne hvis de har arbeidsmiljøproblemer. Alle problemer bør først søkes løst av den som best kjenner dem, for eksempel ved at den enkelte tar opp saken med sin nærmeste overordnede
 5. Denne artikkelen er oppdatert 5. mars 2019 med tall for 2018. I 2018 hadde kvinner en gjennomsnittlig månedslønn per heltidsekvivalent på 42 170 kroner, som utgjør 87,1 prosent av gjennomsnittlig månedslønn per heltidsekvivalent blant menn. Til sammenligning var forholdet mellom kvinners og menns gjennomsnittlige månedslønn per heltidsekvivalent i 2015, 2016 og 2017 henholdsvis 85,3.
 6. Lønnsmessig får prosjektleder ofte bedre betalt enn en del utviklere siden det i praksis ofte er en stilling med noe mer ansvar og ledelse men øker ikke like mye som IT-konsulenter f.eks. Relativt sikker på at ingen senior prosjektledere har mer lønn enn noen av seniorkonsulentene her jeg jobber. Endret 26. mars Hørt det samme fra.
 7. Les mer om: Lønn og frynsegoder. Tweeta. for din bransje og bruk eventuelt dette som utgangspunkt for å få en klar oppfatning av hva andre i samme bransje med samme jobb, Det som også ofte er gode argumenter for en lønnsøkning er om du har fått mer ansvar,.

Jeg får nye oppgaver og mer ansvar på jobben

 1. Utgangspunktet for likelønn. Kvinner og menn i samme virksomhet skal ha lik lønn for samme arbeid eller arbeid av lik verdi. Arbeidsgiver må sikre at det er kjønnsnøytrale kriterier og normer som ligger til grunn for avlønningen og at lønnen fastsettes på samme måte for kvinner og menn
 2. st lønn Ifølge Holmberg fikk hennes mannlige lederkolleger på samme nivå over 100 000 mer i lønn enn henne, selv om hun hadde det største ansvarsområdet
 3. Dersom du er stedfortreder for en som har mer ansvar/mer lønn Hva du har krav på kan være nedfelt i hovedtariffavtalen, lokal særavtale eller gjennom forhandlinger ført av lokal tillitsvalgt. Husk at det er bedre å ta kontakt med din lokale tillitsvalgte en gang for mye enn en gang for lite og dermed risikere å miste mulige lønnstillegg
 4. dre enn menn. Vi opplever også en trend der de rikeste tjener mer og mer i forhold til de med
 5. Dersom du har mer relevant jobberfaring enn noen som får samme lønn som deg, og det er en åpenbar skjevhet. 1. Ved jobbsøking. NSF-jurist Lars Petter Eriksen ber sykepleiere huske å forhandle lønn ved jobbsøking eller -skifte. - Det viktigste da er å ha kunnskap om lønnen der du har søkt jobb
 6. Men noe som har fått mange nordmenn til å klø seg i hodet er hvis du finner ut at kollegaen som har samme jobb som deg, tjener mer. - Vi må huske at lønn er individuelt. Folk er forskjellig
 7. Search for Sur la mer on GigaPromo. Compare and save now

Rett lønn for strevet - Dinsid

Slik forhandler du lønn på egenhån

 1. - Sjekk hva andre ledere med samme kompetanse, fagansvar og personalansvar får i lønn på for eksempel sykehus. Når du har funnet ut det, da bør du stille lønnskrav. Vær bevisst på hvilken jobb du gjør og hvilket ansvar du har som leder, råder By
 2. Returnof : bare glem at folk får betalt for ansvaret de har. Samfunnet virker ikke slik. hvis anstendig lønn skal diskuteres så må vi først finne ut hva som er anstendig kjøpekraft uten lån og etter nødvendige utgifter til arbeidsreise. kjøpekraft kommer ikke bare av lønn. Men påvirkes av skatt og avgifter
 3. Lønn. Yrke Sektor Arbeidstakere Lønn Lønn, med overtid Gjennomsnittslønn Gjennomsnittslønn, med overtid ; Ambulansepersonell. Heltid. Alle sektorer : 4 051 personer . 1 589 personer . 2 462 personer . Ca 280 kr . Ca 271 kr . Ca 284 kr . 45 330 kr . 43 870 kr . 46 050 kr . 543 960 kr . 526 440 kr.
 4. Som arbeidsgiver har du ansvar for å følge opp sykmeldte og forebygge sykefravær. Når arbeidstakeren blir syk, har både arbeidstakeren og du som arbeidsgiver et ansvar. Ved sykefravær som er relatert til covid-19-pandemien får arbeidsgiverne refusjon fra og med fjerde sykedag. Dette gjelder hvis arbeidstakeren er smittet, mistenkt smittet eller i pålagt karantene

Alt om lønn og rettigheter - KarriereStart

 1. Slik får du ny jobb og riktig lønn Ikke kjør fram lønnskrav med en gang når du er i kontakt med en mulig ny arbeidsgiver. Konsentrer deg heller om å få jobben
 2. g av kravet: Vær så konkret som mulig i beskrivelse av arbeidsoppgavene dine
 3. stelønn i Norge, men det er innført

Jeg kan ha samme jobb som deg, akkurat samme lønn brutto på kronen faktisk, men mye mindre utbetalt. Dette er barnelærdom. Fordi det er så store fradrag av forskjellig ting som avgjør skattenivået du må betale. En som har 100.000 mindre i bruttolønn, kan faktisk få mer utbetalt pr mnd netto en meg under gitte forhold I Husbankens verktøy Sjef i eget liv kan du selv se hvor mye som er igjen av lønna når utgifter er betalt. NB: Timelønna som vises er ikke justert for om noen jobber flere timer i uka enn vanlig. Statistikken viser hva timelønna omtrent ville vært ved 37,5 timers arbeidsuke Du kan få sykepenger som tilsvarer full lønn fra arbeidsgiveren din, men du har ikke rett til et sykepengegrunnlag som overstiger 6 ganger folketrygdens grunnbeløp (G) fra NAV. Noen arbeidsgivere gir imidlertid sykepenger etter et sykepengegrunnlag som overstiger 6 G. Kontakt arbeidsgiveren din for å undersøke hva som gjelder på din arbeidsplass

SVAR: Hei Dette er et godt spørsmål som det ikke finnes et enkelt svar på.Likestillings- og diskrimineringsloven stiller krav om lik lønn for likt arbeid i samme virksomhet, men lønnen kan være. Antar vi samme utvikling for tilleggene som for lønn, var total lønn på solide 1.071.000 kroner (inkludert bonus og andre tillegg). Lønnsøkningen er vesentlig høyere blant dem som byttet jobb. De hadde en lønnsøkning på 13,2%, mens de som beholdt samme jobb økte lønnen med 5,0% Menn ansatt i departementene tjener rundt en månedslønn mer enn kvinnene ansatt på samme og er derfor vanligere å bruke når man regner med lønn. Les mer om VG har ikke ansvar for.

«Arbeidstaker har rett til en årlig samtale om kompetanse, ansvar, lønn og karriereutvikling jf den lokale lønnspolitikken. Samtalene skal bidra til likelønn mellom kjønnene. Ved gjeninntreden etter foreldrepermisjon skal arbeidstakeren tilbys en samtale om kompetanse, ansvar, lønn og karriereutvikling» Les mer Manglende lønn for overtid Det er for øvrig arbeidsgivers ansvar å legge til rette for at du skal kunne ta ut uavhengig av hvilket fag du underviser i, ha samme lønn. Du skal lønnes som adjunkt (fire års utdanning, minimum 240 studiepoeng), noe som har stillingskode 7962. Garantilønna for en adjunkt er 425.

Slik får du lønn som fortjent - Forsiden - Aftenposte

Rett til full lønn under sykdom etter HTA Fellesbestemmelsene § 18 opphører etter 1 år (49 uker og kan velge å utbetale mer enn hva HTA forplikter til. Arbeidet må være gjenopptatt i samme grad som arbeidsavtalen tilsier Jeg unner gode leger med lang utdannelse en høy lønn.Vi trenger dem. De har mye ansvar. Leger har det ikke så fælt de heller. De får overtidsbetalt, de tar ekstra vakter, det har de kapasitet til, de avspaserer og de får overlege permisjon i et år,med jevne mellomrom for å videre utdanne seg (noe vi må gjøre hele tiden uten 1 års persmisjon) Lønn for nyansatte. Nyansatte med tiltredelsesdato tidligere enn den 12. får normalt lønn samme måned. Hvis tiltredelsesdato er etter den 12., blir lønnen utbetalt påfølgende måned. Mer informasjon til nyansatte finner du på OsloMet Start. Honorar og etterfakturering. Lønn i form av honorar og etter faktura utbetales i slutten av. Undersøkelse: Syv av ti som ber om mer lønn, får det. msn økonomi. levert av Microsoft News. nettsøk. Gå til navigasjon; Gå til innhold; Hopp over til bunntekst Hei. Der jeg jobber er det forskjell i timeslønn for 16- og 17-åringer (og 18 år, men det forstår jeg), og pliktene våre er akkurat det samme. 17-åringer har ikke noe mer ansvar enn 16-åringer. Hvorfor får ikke jeg samme lønn som 17-åringer

Føler mer personlig ansvar for bedriftens resultater i små enn i store bedrifter. mens 56,7 prosent i bedrifter med mer enn 150 ansatte sier det samme. men at uansett hvor stor virksomheten er så er lønn og bonuser den minste viktig engasjementsfaktoren Lønnen skal fastsettes på samme måte for kvinner og menn uten hensyn til kjønn.Retten til lik lønn for samme arbeid eller arbeid av lik verdi gjelder uavhengig av om arbeidene tilhører ulike fag eller om lønnen reguleres i ulike tariffavtaler.Om arbeidene er av lik verdi avgjøres etter en helhetsvurdering der det legges vekt på den kompetanse som er nødvendig for å utføre arbeidet. Likelønnsbestemmelsen sier at kvinner og menn i samme virksomhet skal ha lik lønn for samme arbeid, eller arbeid av lik verdi. Om arbeidene er av lik verdi, avgjøres etter en helhetsvurdering. Det legges vekt på den kompetansen som er nødvendig for å utføre arbeidet, og andre relevante faktorer. For eksempel innsats, ansvar og.

Lønn; Samfunnsviterne skal være en pådriver i arbeidet med å styrke sammenhengen mellom utdanning, kompetanse og erfaring, og lønn. Samfunnsviterne skal utøve tariffpolitikk både lokalt og sentralt, og arbeide for å heve lønnsnivået til medlemmer i alle sektorer Kan jeg forhandle mer lønn som lærling? Som lærling har du samme rettigheter som ordinære, faste ansatte. Lærlingene har derfor mulighet til å forhandle mer lønn før arbeidsavtalen underskrives. Det er imidlertid ingen regler om hva en lærling skal tjene i lønn hvis det ikke foreligger tariffavtale I tillegg til ansvar for spesielle områder som den personen og styrer er enige om, og ansvar for betaling av regninger. Click to expand... Ikke samme stilling nei Stillingen er teamleder og er nok en mellomstilling mellom meg og styrer på en måte... teamleder at noen av vår styrers oppgaver samt endel av mine (som ikke de ped.lederne har) - Hun får en riktig lønn sammenlignet med direktørene i de andre foretakene. Helse Vest er nest størst i Norge og det gjenspeiler hennes lønn, sier han. - Hvorfor får hun ikke samme lønn som Herlof Nilssen? - Han hadde opparbeidet seg lønnen gjennom 18 år som foretaksleder Lønnssamtale og lønnsutvikling for deg uten tillitsvalgt. Som enkeltstående medlem har man ikke den fordelen det gir å være i en bedriftsgruppe, hvor tillitsvalgte gjennomfører lønnsforhandlinger på vegne av medlemmene

Om ansvar skal ligge til grunn for lønn da burde de ansatte i helsevesenet, brannvesenet og politiet også vært bedre lønna, skriver Hannah Berg i Rødt Fredrikstad - Jeg vil få den samme lønnen som jeg har i Troms Kraft i dag, sier han til Nord24. Han ønsker ikke å kommentere ytterligere rundt sin egen lønn. Toppbyråkrater fikk lavere lønn. Da Nordlys omtalte lønnsnivået i Tromsø kommune i 2012, tjente imidlertid kommunaldirektørene Eva T. Olsen og og Kari Henriksen mer enn byrådsleder Hilmarsen Har du fått mer ansvar på jobb, tatt videreutdanning eller endret arbeidsoppgaver kan det være en god anledning til å ta en liten prat om lønna. Men lønnspraten er noe mange gruer seg til - og til og med unngår helt. Det kan både være fordi det kan føles vanskelig å be om mer, og fordi man ikke helt vet hvordan det bør gjøres Samme lønn for samme type arbeid. Likelønn handler om å sammenligne kvinners lønn og menns lønn. Det handler om at både kvinner og menn skal få lønn etter utdanning, kompetanse og ansvar. Likelønn betyr ikke at alle skal tjene likt. Likestillingsloven § 5 er tydelig på dette

208 superlærere får bedre lønn og mer ansvar

Gir rektor mer ansvar Styret ved Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU) delegerer flere oppgaver til rektor Sjur Baardsen. Siri Hatlen er styreleder ved NMBU. Ketil Blom — Vi har hatt flere saker bakover som er basert på samme tenkning,.

Her kan du sjekke lønna i ditt yrke - SS

Guide til lønnsheving - Forskerforbunde

LDO - Veiledning for likeløn

Olaf (Georg) Blakstad fSlik gjør du suksess av sommerjobben - Jobb - E24
 • New rust.
 • Lær å tegne ansikt.
 • Western skjorter.
 • Tapas tromsø.
 • Gravid legger ikke på meg.
 • Kistefoss bad.
 • Ryanair check in time baggage.
 • Ms stø kurs.
 • Ezekiel elliott trikot.
 • Oper düsseldorf führung.
 • Superbarna medlemmer.
 • Mark ronson titel.
 • Alexander wang veske norge.
 • Stansejern blomst.
 • Nrk tv skogen.
 • Diskothek oberbayern.
 • Rimondo kostenlos.
 • Corporate google account.
 • Sound book.
 • Lys i mørket tekst.
 • Geisternetze schmuck.
 • Vegan brownies dates.
 • Morsomme kommafeil.
 • Helse 1800 tallet.
 • Itunes abonnement.
 • Besafe izi combi x3 test.
 • Nissan 300zx z32.
 • Queen mary 2 britannia.
 • Clash of clans builders hall level 4 base.
 • Mietkauf haus magdeburg.
 • Kalle anka julafton svt play.
 • Stadt hamm mitarbeiter.
 • Scar fortnite damage.
 • Lenovo yoga 3 pro 80he.
 • Dräktighet höna.
 • Kudzu wurzel wirkung.
 • Cruiseanløp kristiansand 2018.
 • Brukt skien.
 • Bakdel kryssord.
 • Saints and strangers episodes.
 • Eika kredittkort naf.